Oferta

Świadczymy usługi dla biznesu oraz organizacji pozarządowych. Wspieramy naszych klientów w kluczowych obszarach działalności, aby zapewnić im optymalne warunki rozwoju.

Czy chciałbyś zainwestować czas i pieniądze w rozwój swojej działalności zamiast męczyć się z uciążliwą dokumentacją i ciągłymi zmianami podatkowymi? A może masz świetny pomysł na własny biznes, ale nie wiesz, jaki pierwszy krok powinieneś wykonać? Powierz nam obsługę Twojej firmy i zapomnij o podatkowych aspektach prowadzenia biznesu. Zapraszamy serdecznie do naszego biura rachunkowego!

Pomoc w zobowiązaniach podatkowych

Naszą misją jest wszechstronne wspomaganie Naszych Klientów na różnych polach ich aktywności gospodarczej, głównie w zakresie zobowiązań podatkowych.

Doradztwo osobom fizycznym

Tworzymy przyjazne środowisko dla rozwoju każdej firmy, zapewniając jednocześnie najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Reprezentowanie w postępowaniach podatkowych

Podczas kontroli i postępowania podatkowego mogą Państwo działać przez pełnomocnika. Powierzając nam swoje sprawy zwalniają się Państwo z obowiązku kontaktu z kontrolującymi urzędnikami i zyskujecie czas na prowadzenie biznesu.

Prowadzenie księgowości

Oferujemy prowadzenie księgowości w pełnym zakresie dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek jawnych, spółek cywilnych, stowarzyszeń, fundacji oraz w formie uproszczonej dla przedsiębiorców jednoosobowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to obowiązek ustawowy. Księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz ustawą o rachunkowości stanowią trwałą i bezpieczną podstawę do naliczania podatków.

Outsourcing rachunkowości

Usługa Outsourcing rachunkowości polega na powierzeniu funkcji księgowej zewnętrznemu doradztwu rachunkowemu. Jej celem jest podniesienie efektywności procesów księgowych, wspomagających podstawową działalność.

HR / ZUS

W tym zakresie oferujemy kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych i ZUS dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników w formie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło.

Doradztwo ekonomiczno-finansowe

Dotacje

Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów unijnych i krajowych. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków związanych z edukacją przedszkolną, opieką żłobkową, dziedzictwem kulturowym, podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.

Pozyskiwanie funduszy z EFS

Europejski Fundusz Społeczny jest głównym instrumentem finansowym Unii Europejskiej umożliwiającym wspieranie zatrudnienia.

Pozyskiwanie funduszy z PUP

Jeśli jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna, pierwsze kroki skieruj do powiatowego urzędu pracy. Pomożemy Ci w uzyskaniu funduszy.

Pozyskiwanie funduszy z LGD

Pozyskiwanie funduszy z PFRON

Doradztwo prawne

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.