Reprezentowanie w postępowaniach podatkowych

Podczas kontroli i postępowania podatkowego mogą Państwo działać przez pełnomocnika. Powierzając nam swoje sprawy zwalniają się Państwo z obowiązku kontaktu z kontrolującymi urzędnikami i zyskujecie czas na prowadzenie biznesu. W tym zakresie mogą Państwo liczyć na nasze rzetelne wsparcie w następujących obszarach:
  • reprezentowanie w każdym stadium postępowania kontrolnego lub podatkowego albo kontroli skarbowej. 
  • uczestniczenie w przesłuchaniu podatnika lub członków zarządu spółek w charakterze strony lub świadka
  • analiza protokołów z kontroli w celu ustalenia możliwości obrony i strategii obrony podatnika
  • sporządzanie wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołów z kontroli podatkowych lub
  • sporządzanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej
  • sporządzanie skarg na decyzje izb skarbowych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • reprezentowanie podatnika w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.